Mesafeli Satış Sözleşmesi


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), ticari merkezi Sultanselim Mahallesi Işın Sokak No:3/A Kağıthane İstanbul adresinde bulunan Kimma Kahve ve Gıda Hiz. Ltd. Şti. (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) www.kimmacoffee.com internet sitesine girerek site üzerinden elektronik ortamda ve bedeli mukabilinde alışveriş yapan müşteri (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) aşağıdaki hüküm ve koşullar altında kabul edilmiştir.

Alıcının www.kimmacoffee.com internet sitesine üye olurken siteye kaydetmiş olduğu adres ve diğer irtibat bilgileri, Alıcı’nın yasal adresi ve irtibat bilgileri olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler Alıcı’nın siteye kaydedilen adresine yapılacaktır.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’ya ait www.kimmacoffee.com internet sitesi (Aşağıdaki maddelerde kısaca “Site” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda Alıcı’ya satışı gerçekleştirilen ve tüm nitelikleri ve satış fiyatı sitede açıkça belirtilen ürünün Alıcı’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6698 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları ve satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı hususunda bilgi sahibi olduğunu, gerek Site gerekse bu Sözleşme’de belirtilen hak ve bilgilerin ayrıntılı olarak açıklandığını, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

Ürünler, Site’de yayınlanan ve Alıcı tarafından siparişi verilerek satın alınan ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, modeli, marka ve adedi diğer bir deyişle ürüne ilişkin tüm bilgiler ile satış bedeli ve ödeme şekli, Alıcı’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşacaktır. Sözleşme konusu her bir ürünün nitelik ve KDV dahil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında ya da ayrı bir etiketle belirtilmiştir.

Alıcı, yukarıda belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, bu suretle iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul ettiğini beyan eder.

Alıcı, kendisi, irtibat bilgileri ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmak zorundadır.

Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve vakit geçirmeden üründeki kusuru bildirmek yükümlülüğündedir. Ancak ambalajı açılmış, kullanılmış ürünler geri alınma kapsamında değildir. Alıcı, taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarları teslim anında veya vakit geçirmeden bildirmek zorundadır.

Satıcı, hafta içi mesai saatleri içinde (her gün 09:00 – 15:00 arası) verilen siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat 15:00’den sonra ve hafta sonu gelen siparişleri ise, takip eden iş günü mesai saatleri dahilinde işleme alacaktır.

Alıcı tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması ve ürün(ler) için Satıcı tarafından belirlenen ücretin kredi kartı ile ödeme işleminin yapılmasından sonrasında Satıcı, Alıcı tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir elektronik posta mesajı gönderecektir.

Alıcı tarafından verilen siparişin Satıcı tarafından onaylanmasından itibaren 1 (bir) ila 3 (üç) iş günü içerisinde, Satıcı verilen siparişi Alıcı’nın bildirdiği adrese gönderilmek üzere kargoya verecektir. Kargodaki gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Alıcı, sipariş ile ilgili olarak Satıcı’ya vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Satıcı’nın gerektiğinde bu bilgiler üzerinden kendisi ile bağlantı kurabileceğini, bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle siparişi verilen ürünlerin kendisine ulaştırılamaması veya geç ulaştırılmasından Satıcı’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Alıcının ürünün kendisi dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesini istemesi halinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle teslimatta meydana gelecek gecikmelerden de Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Alıcı, sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağı Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde Satıcı’ya bildirilmelidir. Satıcı en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Paket tüketici tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

Satıcı, Sözleşme konusu ürünlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ödemeler Alıcı’nın kredi kartı yada banka transferi ile yapılabilecektir.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmiş olması koşulu aranmaktadır. Ürün bedelinin herhangi bir nedenle Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir.

Alıcı’nın ödeme için kredi kartı bilgilerini vermesi ve Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde hasarsız olarak Satıcı’ya geri gönderecek veya ürün bedeli için Satıcı’ya tekrar ödeme yapacaktır. Ürünün Satıcı’ya geri gönderilmesi halinde kargo giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (2) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, 3.kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

Hızlı bozulan ürünler, tek kullanımlık ürünler nitelikleri itibariyle iade edilemeyecek ürünlerdir ve bu ürünlerde Alıcı’nın cayma hakkından yararlanması mümkün olmayacaktır. Ayrıca, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için de Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Satıcı mücbir sebepler (deprem, yangın, sel felaketi) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir.

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.

İletişim:

Kullanıcılar Site hakkında her türlü yorum, soru, şikayet ve önerilerini Şirket’in aşağıda verilen telefon veya e-posta adresine iletebilirler.

Adres: Sultanselim Mahallesi Işın Sokak No:3/A Kağıthane İstanbul

Telefon: +90 (533) 463 91 18

E-posta: info@kimmacoffee.com

 ———————————————————————

MADDE 1:

TARAFLAR VE ÜRÜN/HİZMET(LER)

1.1 SATICI / KIMMAROASTERS:

Ünvanı: Kimma Kahve ve Gıda Hiz. Ltd. Şti.

Adres: Sultanselim Mahallesi Işın Sokak No:3/A Kağıthane İstanbul

Telefon: +90 (533) 463 91 18

E-posta: info@kimmacoffee.com

Banka Hesabı: Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) - Bebek Şubesi

TL IBAN: TR45 0003 2000 0000 0057 1187 25

1.2 ALICI:

Teslim Edilecek Kişi

Ad - Soyad - Unvan :

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Cep Telefonu :

E-posta :

MADDE 2: ÜRÜN / HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

ALICI, aşağıda işaretlemek suretiyle onayladığı, işbu sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen ürünleri satınalmıştır. Satınalınan ve Ürün//Hizmetin türü, miktarı, marka, KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 3: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nınSATICI’ya ait www.kimmacoffee.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6698 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 4: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler alıcı tarafından onaylanmıştır.

Ürün Adı:

Ürün Miktarı:

Toplam (KDV Dâhil) Fiyat:

Kargo Bedeli:

KDV Dâhil Toplam Tutar:

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Telefon Numarası:

Fatura Edilecek Kişi/Kurum:

Fatura Adresi:

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi:

Vergi Sicil Numarası:

MADDE 5: ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. Alıcı satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları ve satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı hususunda bilgi sahibi olduğunu, gerek Site gerekse bu Sözleşme’de belirtilen hak ve bilgilerin ayrıntılı olarak açıklandığını, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Ürünler, Site’de yayınlanan ve Alıcı tarafından siparişi verilerek satın alınan ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, modeli, marka ve adedi diğer bir deyişle ürüne ilişkin tüm bilgiler ile satış bedeli ve ödeme şekli, Alıcı’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşacaktır. Sözleşme konusu her bir ürünün nitelik ve KDV dahil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında ya da ayrı bir etiketle belirtilmiştir.

5.3. Alıcı, yukarıda belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, bu suretle iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul ettiğini beyan eder.

5.4. Alıcı, kendisi, irtibat bilgileri ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmak zorundadır.

5.5. Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve vakit geçirmeden üründeki kusuru bildirmek yükümlülüğündedir. Ancak ambalajı açılmış, kullanılmış ürünler geri alınma kapsamında değildir. Alıcı, taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarları teslim anında veya vakit geçirmeden bildirmek zorundadır.

5.6. Satıcı, hafta içi mesai saatleri içinde (her gün 09:00 – 15:00 arası) verilen siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat 15:00’den sonra ve hafta sonu gelen siparişleri ise, takip eden iş günü mesai saatleri dahilinde işleme alacaktır.

5.7. Alıcı tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması ve ürün(ler) için Satıcı tarafından belirlenen ücretin kredi kartı ile ödeme işleminin yapılmasından sonrasında Satıcı, Alıcı tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir elektronik posta mesajı gönderecektir.

5.8. Alıcı tarafından verilen siparişin Satıcı tarafından onaylanmasından itibaren 1 (bir) ila 3 (üç) iş günü içerisinde, Satıcı verilen siparişi Alıcı’nın bildirdiği adrese gönderilmek üzere kargoya verecektir. Kargodaki gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

5.9. Alıcı, sipariş ile ilgili olarak Satıcı’ya vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Satıcı’nın gerektiğinde bu bilgiler üzerinden kendisi ile bağlantı kurabileceğini, bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle siparişi verilen ürünlerin kendisine ulaştırılamaması veya geç ulaştırılmasından Satıcı’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

5.10. Alıcının ürünün kendisi dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesini istemesi halinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle teslimatta meydana gelecek gecikmelerden de Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

5.11. Alıcı, sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağı Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde Satıcı’ya bildirilmelidir. Satıcı en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Paket tüketici tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

5.12. Satıcı, Sözleşme konusu ürünlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ödemeler Alıcı’nın kredi kartı yada banka transferi ile yapılabilecektir.

5.13. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmiş olması koşulu aranmaktadır. Ürün bedelinin herhangi bir nedenle Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

5.14. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir.

5.15. Alıcı’nın ödeme için kredi kartı bilgilerini vermesi ve Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde hasarsız olarak Satıcı’ya geri gönderecek veya ürün bedeli için Satıcı’ya tekrar ödeme yapacaktır. Ürünün Satıcı’ya geri gönderilmesi halinde kargo giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 6: CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı, www.kimmacoffee.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (2) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3.kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

6.3. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

6.4. Hızlı bozulan ürünler, tek kullanımlık ürünler nitelikleri itibariyle iade edilemeyecek ürünlerdir ve bu ürünlerde Alıcı’nın cayma hakkından yararlanması mümkün olmayacaktır. Ayrıca, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için de Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

6.5. Satıcı mücbir sebepler (deprem, yangın, sel felaketi) veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir.

MADDE 7: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

  1. a) 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"nin 2. Maddesinin 2/ğ nolu bendi gereği "Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.”
  1. b) 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik'in 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanı
  1. c) ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI'ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder

MADDE 8: TEMERRÜT HALİ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI' nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI' nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 9: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 10: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

İşbu Sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 11: YÜRÜRLÜK

ALICI, www.kimmacoffee.com sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: